VÄLKOMMEN TILL KUNSKAP 2018

En utbildningsdag om framtidens räddningstjänst - Växjö 16 oktober

EFFEKTIVARE RÄDDNINGSTJÄNST

Regeringens utredning kring hur förutsättningarna för den kommunala räddningstjänsten kan förbättras, hur kan vi på ett mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt genomföra vårt uppdrag?

112-UTREDNINGEN

Hur skall polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård på ett effektivt sätt kunna dela information med varandra för att säkerställa snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser vid hotfulla eller våldsamma situationer?

SKYDD MOT OLYCKOR

Aktuella frågeställningar och erfarenheter kring lagen ”Skydd mot olyckor”. Uppföljning och utvärdering efter införandet av lagen. Hur har utvecklingen efter det att lagen infördes gått?

Utbildningsdag

KUNSKAP 2018

KUNSKAP 2018 är en kunskaps- och utbildningsdag om utvecklingen kring hur framtidens räddningstjänst i Sverige kommer att se ut. Under dagen kommer vi bland annat att redovisa och gå igenom två stora statliga utredningar: 112-utredningen och utredningen Effektivare räddningstjänst. Det blir också inslag med synpunkter och kommentarer till utredningarna samt en avslutande paneldebatt.

KUNSKAP 2018 genomförs den 16 oktober på Konserthuset i Växjö och arrangeras av Föreningen Sveriges Brandbefäl Kronoberg, Räddsam Kronoberg i samverkan med Informationsbolaget som teknisk arrangör.

Varmt välkomna till Växjö och KUNSKAP 2018 den 16 oktober!

Föreläsare

KUNSKAP 2018 träffar du personerna som arbetat aktivt med att ta fram utredningarna och du får ta del av många spännande föredrag och paneldebatter kring arbetet, erfarenheterna och resultatet av detta arbete.

Ulf Lago

Räddningstjänsten Östra Götaland

Ulf Lago är förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Götaland. Ulf kommer att vara vår moderator på Kunskap 2018.

Jan Wisén

MSB

Jan Wisén arbetar på Myndigheten för samhällskydd och beredskap som Biträdande avdelningschef/Senior rådgivare på avdelningen för utveckling av beredskap.

Anna Henningsson

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Anna Henningsson är räddningschef på Räddningstjänsten Östra Blekinge. På Kunskap 2018 kommer Anna för att ge sin syn på utredningen Effektivare räddningstjänst..

Max Ekberg

SKL

Max Ekberg är handläggare för frågor inom skydd mot olyckor och räddningstjänst på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, där han arbetar på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

ARRANGÖRER

KUNSKAP 2018 arrangeras av